Matylda Maciurzyńska, Magdalena Wrońska, Aleksandra Warchoł – „Promocja firmy – moda czy konieczność?

Matylda Maciurzyńska, Magdalena Wrońska, Aleksandra Warchoł – „Promocja firmy – moda czy konieczność?

Wyróżnienie otrzymały uczennice II klasy Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych: Matylda Maciurzyńska, Magdalena Wrońska, Aleksandra Warchoł w finale krajowym Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Warszawie w kategorii pomoc dydaktyczna.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Zdzisława Adamczewskiego wysoko oceniła pracę pod tytułem: „Promocja firmy – moda czy konieczność? – na przykładzie Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów”.

Bardzo spodobały się profesjonalne książki stworzone przez uczennice, gadżety na biurko i wszystkie inne materiały promujące firmę. Opiekę nad pracą uczennic sprawował nauczyciel mgr inż. Stanisław Kowalczyk, dla którego są to kolejne sukcesy w tej olimpiadzie. W sumie już 19 jego uczniów zostało finalistami, bądź nawet laureatami tej olimpiady. Obecne czasy promują innowacyjność, aktywność i konkurencyjność, a tym samym wymagają stawania się doskonalszym poprzez znajomość wiedzy i umiejętności na coraz wyższym poziomie. Uczniowie podkreślają, że dzięki udziałowi w olimpiadzie udało się zdobyć szereg nowych umiejętności, które na pewno przydadzą się im podczas wykonywania zawodu technik cyfrowych procesów graficznych.