KATALOG OWOCÓW LEŚNYCH jadalnych, trujących i niejadalnych wraz ze stroną www

KATALOG OWOCÓW LEŚNYCH jadalnych, trujących i niejadalnych wraz ze stroną www

Praca zajęła III miejsce podczas Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Autorzy: Izabela Puzio, Mateusz Flis, Łukasz Pawęzka

Opiekunowie: mgr inż. Stanisław Kowalczyk

Szkoła: ZSP nr 2 w Stalowej Woli

katalog